Bir kimsenin rüyada falcı görmesi, amelini iptal etmeye işarettir. Rüyada bir falcının yanına  varıp ondan  bir  şeyler sorduğu  görmek,  rüya  sahibi  için,  şiddetli

Fihrist’e dön

üzüntü ve kedere delâlet eder. Fala inanmak dinen haram olduğundan, rüyada da bunu görmek bir fayda ve menfaat temin etmez.

Rüyada falcı adamın yüzünü görmek, yalancı, hilekâr birine delâlet eder. Çünkü falcılar hep yalan yanlış şeyler söyler.

Reklamlar