Rüyada ezan okuduğunu görmek, hayır, bereket, rahmet ve hac ile tâbir olunur. Ve o kimse hacca gider. Bazı kere de ezan görmek, hârb ve cenk için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delâlet eder.
Yine rüyada ezan okumak, makam ve derecenin yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek doğru habere, bekâr için de evlenmeye delâlet eder.

Fihrist’e dön

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Ezan rüyası şu şekilde tâbir olunur:

a) Hac ibadeti,
b) Doğru ve Hak söz, c) İş,
d) Ulûvv-i Kadr, e) Risayet,
f) Ölüm, g) İflâs,
h) Hıyanet,
i) Tecessüs (Bir şeyin iç yüzünü araştırma), j) Kıllet-i din (az din) ve nifak…

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada ezan okumak veya okunduğunu görmek, duâ, iyilik, tâat, hayır, şeytan şerrinden emin olmak ve kurtuluş ile tâbir olunur. Ezan okunması lâyık olmayan bir mekânda ezan okumak hayır değildir. Bu rüya, cünüb ve bunun gibi bir hâlin meydana gelmesine işarettir.

İbn-i  Fuzâle  demiştir  ki:  At  veya  başka  hayvan  üzerinde  ezan  okumak  veya okunduğunu   görmek,  sefere,  gemi  üzerinde  ezan  okumak,  umurunda  suhulet husulüne delâlet eder.

Rüyada yüksek bir dağ üzerinde ezan okuduğunu görmek, büyük ve kadri yüce bir zat hakkında doğru söz söylemeğe, minarede ezan okumak, yolculuğa ve selâmetle geri  dönmeye  ve  muradının  incisini  elde  etmeye  alâmettir.  Yine  rüyada  ezanı dinlediğini    görmek,    namaza    devama,    ikamet    sesini    işitmek    hayırlı    işlerde muvaffakiyete delâlet eder.

Rüyada  çocukların  ezan  okuduğunu  görmek,  o  mahallin  cahiller  ve  bidat  ehli tarafından istila edilmesine işarettir. Sokak ve çarşılarda ezanın okunduğunu görmek, temiz bir yaşayış ve güzel bir geçim ile tâbir olunur.

Bir  kimsenin  semada  ezan  okuduğunu  ve  insanların  da  kendisini  dinlediklerini görmesi, beşeriyeti Hak ve hayra davet etmeye alâmettir. Yine bir adam iki kere peş peşe ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, bu rüya, hac ve umre ile tâbir olunur ve o kişi Allah’ın izniyle hacca gider.

Kendi evinin üstünde ezan okuduğunu görmek, eğer hanımı varsa hanımın vefatına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada Kabe üzerinde ezan okuduğunu gören ehl-i bidat olur ve sahabiler  hakkında  kötü  söz  söyler.  Yüzükoyun  ezan  okuduğunu  gören  kişinin zevcesi halk arasında  koğuculuk yaparak onları rahatsız eder. Eğer rüyayı gören bekâr ise evlenir.

Reklamlar