Velîler Allah’ın dostlarıdır. Rüyada onlardan birini görmek, kalb safâsı ve dinde kuvvete  delâlet eder. Evliyanın kendisine bir şey verdiğini görmek, helâl ve temiz rızka, rahmet ve berekete işarettir.

Meşhur  bir  Veliyi  rüyada  güler  bir  halde  görmek,  dünya  ve  âhiret  saadetine  ve hayırların  kabulüne  delâlet  eder.  Bir  velinin  eteğine  tutunup  onunla  yürüdüğünü görmek, sünnet üzere amel etmeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

Reklamlar