Bir kimsenin rüyada fıkıh âlimi görmesi, akıl, zeka, ilim ve fenne delâlet  eder. Bazı kere de fıkıh âlimi görmek, hastalıklardan kurtulmaya ve afiyet’e işarettir.

Asi ve  günahkar  bir  adamın  rüyada  alim  görmesi,  tevbe  ve  istiğfara  ve  Allahü Teâlâ’ya  yönelmeye delâlet eder. Cahil birinin bu rüyayı görmesi, hidayet ile tâbir olunur.

Şafiî mezhebinde bir adam başka bir mezhebe geçtiğini görse, dinde ruhsat tarafına gitmeye  işarettir.  Veya birisinden ödünç bir şey alır. Yahud ahd ve vadini yerine getirmekten usanır ve bıkar.

Reklamlar