Bir kimsenin rüyada kokusu ve rengi güzel yeşil fesleğen görmesi evlâda delâlet eder. Fesleğeni yerden söküp kopardığını görmek, ağlamak ve hüzne işarettir.

Cafer-i Sâdık  hazretleri  demiştir  ki:  Rüyada  fesleğen  görmek,  yedi  şekilde  tâbir olunur:

a) Zece,

Fihrist’e dön

b) Hizmetçi,
c) Dost ve yaran, d) Evlat,
e) Güzel söz, f)  İlim meclisi,
g) İyi ve güzel sanat.

Ibn-i Sîrîn (rh.a) de şöyle demiştir: Rüyada taze ve kokusu temiz fesleğen görmek, izzet ve şerefe delâlet eder. Fesleğenin rengi soluk ve sararmış görülmesi, hastalık işaretidir.

Fesleğeni mevsiminde sattığını görmek, hayır ve bereket, mevsimsiz satmak bunun zıddı.

Yine rüyada vakitsiz fesleğen görmek veya ona mâlik olmak, güzel sözlü bir kişi ile arkadaşlığa işarettir. Rüyada fesleğen söküp kopardığını görmek, o güzel arkadaştan ayrılığa delâlet eder.

Rüyada  bir  saksı  veya  ocak  fesleğene  mâlik  olduğunu  görmek,  bir  kadın  ile evlenmeye alâmettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada sultanî fesleğen görmek şu şekilde tâbir olunur:

a) İzzet, b) Şeref,
d) Evlat ve dost, e) Güzel kelâm, f)  Marifet,
g) İlim meclisi,
h) Zikr-i cemil, yani güzel zikir…

Reklamlar