Rüyada üzerinde sarık olduğu halde fes giydiğini görmek, ulûvv-i makama delâlet  eder.  Sarıksız  fes  giymek,  keder  ve  üzüntüye  alâmettir.  Fesi  başından çıkardığını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya işarettir.

Reklamlar