Rüyada  çok  mesrur  olup,  içinin  ve  gönlünün  açıldığını  görmek, günahtan tevbe  etmeye ve tevbenin kabulüne işarettir. Üzüntü, keder ve sıkıntıda olan bir kimsenin bu rüyayı  görmesi, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

Bir kimsenin  rüyada  gördüğü  ferahlık  hâli,  eğer  gönlünün  razı  olmadığı  bir  mal sebebiyle ise, o takdirde, bu rüya üzüntü ve kedere alâmettir. Bazı kere de ferahlık, ibâdet ve itaatten uzak kalmak ile tâbir olunur.
Yine rüyada görülen ferahlık, bir hastanın iyileşmesi, bir hapisin kurtulması veya bir mazlumun  selâmete ermesi gibi hayırlı haberlerden dolayı ise, bu rüya sevinmeyi icap ettiren şeylere ve güzel hallere delâlet eder.
Ibri-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kimse tarafından ferahlandığını görmek, hüzün ve kedere duçar olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) da şöyle demiştir: Rüyada sebepsiz yere ferah ve sürür görmek, rüya sahibinin ecelinin yakın olduğuna delâlet eder.

Yine denilmiştir ki: Rüyada ferah ve sürür iyi değildir. Rüyasında kendini ferahlı ve mesrur gören kimse gam ve kedere düşer.

Reklamlar