Rüyada yanar halde fener görmek, sevinçli habere, sönük halde görmek, evinize çökecek  karanlığa delâlet eder. Bir kimsenin şişe ve billurdan mamul fener görmesi, tevfîk-i ilâhiye, ibadet ve tâate, dünya saatine ve âhiret selametine delâlet eder.

Reklamlar