İsminden de anlaşılacağı gibi felah hali, saadet ve sevincin işaretidir. Bu sebeple  rüyada  felah  görmek,  sevinilecek  nimetlere  kavuşmaya  delâlet  eder  ve müjdeli haberler ile tâbir olunur.

Reklamlar