Bir adamın rüyada fasıl dinlediğini görmesi, gönül ferahlığına delâlet eder. Eğer  bu  fasıl,  kadınlar  tarafından  icra  ediliyorsa,  saadet  ve  mutlulğa;  erkekler tarafından icra ediliyorsa, kazanca ve berekete ve işlerin düzgünlüğüne delâlet eder.

Reklamlar