Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştığını görmek, rızkın  çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.

Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden yahudi ve melun bir  kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep çalarak yerler.

Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin az olacağına  delâlet eder. Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile tâbir olunur.

Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.

Rüyada farenin  bir  yeri  deldiğini  görmek,  ev  soyan  hırsızlara  delâlet  eder.  Yine rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber vermesine işarettir.

Gündüz  uykusunda  ve  gündüz  görülen  rüyada  fareyi  sabahtan  akşama  kadar durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir kadına delâlet eder. Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.

Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde hayır  ve  bereket  olmayan  kadınların  girmesine  işarettir.  Yine  bir  kişinin  kendi elbisesinde veya  yatağında  bir  fare görmesi,  işlerine  karışan  hayırsız  bir kadına delâlet eder.

Rüyada bir  fare  öldürdüğünü  görmek,  kötü  ve  huysuz  bir  kadına  galip  gelmeye işarettir. Bir  adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının gıybetini yapmaya işarettir  veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet eder.  Rüyada  bir  fareyi  avladığını  görmek  de,  yine  bir  kadına  hile  ederek  onu avlamaya işarettir.

Reklamlar