Bir kimsenin rüyada ezgi söylediğini görmesi, bâtıl söze ve musibete işarettir. Eğer  söyleyenin  sesi  güzel  ise  faydalı  ticarete,  güzel  değilse  zararlı  bir  ticarete alâmettir.

Rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğini görmek, miskinlik ve zillete delâlet eder. Yine rüyada ezgi ve şarkı söylemek, şer, kötülük ve münakşaya delâlet eder.

Rüyada yolda  gittiğini  ve  ahenkli  bir  şekilde  ezgi  söylediğini  görmek,  müstesna. Çünkü bu  rüya,  rüya sahibi için hayırdır. Yollarda güzel şeyler söyleyerek gitmek adettir ve sevinç işaretidir.

Reklamlar