Bir kimsenin rüyada Allahü Teâlâ’yı zikretmesi, münacat ve tevhid ezberlemesi,  Peygamber-i  Zîşân  hakkındaki  kaside  ve  na’tları  zihninde  tutması, sapıklıktan  hidâyete,   kıtlıktan   bolluğa,  üzüntü  ve  sıkıntıdan  sürür  ve  neşeye kavuşmağa delâlet eder.

Yine rüyada Yüce Allah’ı takdis etmek, şevk ve vecd veren bir sesle kasideleri ve mezkûr  medhiyeleri okuduğunu görmek, şan ve şöhrete nail olmaya delâlet eder. Allah’ı zikretmek elbette  en büyük ibadettir hükmü gereğince, büyük bir nimete de işarettir…

Reklamlar