Peygamber-i  Zîşan  efendilerimizi  görmek,  devletin  ve  saadetin  en büyüğüdür. Bu sebeple rüyada büyük peygamberlerden birini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder ve o kişi umduğuna nail olur.

İbn-i  Sîrîn  (rh.a)  demiştir  ki:  Rüyada  Ulûl’âzîm  Peygamberleri  görmek,  izzet  ve şerefe, sair enbiyayı görmek, zafer ve nusrete, din kuvvetine ve emaneti yerine tevdi etmeye delâlet eder.

Kirmanî de şöyle demektedir:
– Bir nebiyi ferah ve sürür halinde ve güler yüzle görmek, izzet ve gayrete ve zafere delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek, şu
şekilde tâbir olunur:

a) Rahmet, b) Nimet,
c) İzzet,
d) Ulûvv-i Kadr, e) Devlet,
f) Zafer,
g) Saadet ve riyaset, h) İslâmda kuvvet,
i) Dünya ve âhirette hayır ve rahat…

Rüyada peygamberlerden biri ile kavga ettiğini görmek, betbahtlık alâmetidir ve o kişi sünnetten yüz çevirip bidat ehli olur.

Bir kimsenin rüyada enbiyaya mahsus elbiseyi giydiğini görmesi, din ve dünyada iyiliğe, kendisinin nebi olduğunu görmek, şehiden vefat etmeye delâlet eder,

Reklamlar