Bir kimsenin rüyada fitne görmesi, “Biliniz ki mallarınız da, evlâtlarınız da ancak bir  fitnedir (imtihandır)” mealindeki âyetin işaretince, mal ve evlâda delâlet eder.

Reklamlar