Rüyada  fıskiye  görmek,  ticaret  ve  kazanca,  günah  ve  hatalardan kaçınmaya,  güzel, zengin ve ahlâkı düzgün bir kadına delâlet eder. Bazı kere de fıskiye görmek, feyz ü berekete, refah ve servete delâlet eder…

Nablusî demiştir ki: Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye delâlet eder. Fıskiyede bereket olduğu söylenirse o meşakkattir. Bazan fıskiye güzel bir kadın ile tâbir olunur. Eğer fıskiyede su bulunuyorsa o kadın zengindir. Eğer fıs- kiyenin etrafında arazi ve arsa varsa, o takdirde, kadın mallı, hizmetçi ve evlat sahibi bir hanımdır.

Rüyada evinde süslü, mükemmel ve suyu bol bir fıskiye olduğunu görmek, güzel, zengin ve  ahlâkı metin bir kadın ile evlenmeye delâlet eder. Rüyada fıskiyedeki suyun kurumuş olduğunu görmekte hayır yoktur.

Bir kimsenin rüyada evindeki fıskiyeden berrak ve saf bir suyun fışkırdığını görmesi, o hanede feyz ü bereket, refah ve servet hasıl olacağına delâlet eder. Fıskiyenin suyu

bulanık olduğu takdirde malın haramlığına işarettir.

Bazı  kere  de  fıskiye  görmek,  ev  sahibinin  ev  halkından  ihtiyaçlarını  gidermeye kabiliyetli olan kimseye delâlet eder.

Reklamlar