Bir kimsenin rüyada fırıncı görmesi, neslin artacağına, rızkın bereketine ve işlerin yolunda gitmesine delâlet eder.

Rüyada fırıncı görmek, halkın işlerine vakıf bir adama delâlet eder. Çünkü fırıncı, o mahallin ekmeğini temine çalışan kimsedir. Yine rüyada fırıncıyı görmek, bekâr için evlenmeye; evliler için de evlâda delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, devlet reisine, onun  hizmetine  bakanlara,  namaz  kılmaya,  ibadet  ve  tâat  üzere  olmaya;  keder, üzüntü ve fakirliğe delâlet eder.

Reklamlar