Bir adamın rüyada hamurunu fırına götürüp ekmek yaptırdığını görmesi, ihtiyaçlarının bitmesine, hastalıklardan şifa bulmaya ve hayra delâlet eder.

Rüyada fırın görmek, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten ve  düzene koyan hizmetçisine delâlet eder. Bazı kere de fırın rüyası, evin malını  ve  sırrını  muhafaza  eden,  kasa,  mahzen  veya  sandığa  işarettir.  Tandır ocağının tâbiri dahî bu şekildedir.

Rüyada tanıdığı  ve  bildiği  fırını  görmek,  dükkân,  bağ  ve  bahçe  gibi  kazanç  ve geçimine, hububat ve mevki’e delâlet eder. Bazı kere da hayır, şer, fazlalık eksiklik ve memurluk gibi rüya sahibinin kendisine veya kazanç yerine ait şeylere işarettir.

Rüyada tanımadığı ve bilmediği fırını görmek, sultanın sarayına ve hakimin evine delâlet eder.  Çünkü fırında ateş yanar. Ateş ise faydalı olması cihetiyle büyüklere alâmettir.

Bazı  kere  de  fırın  rüyası,  sokağa  ve  caddeye  işarettir.  Rüyada  bir  kimsenin tanımadığı bir fırına arpa veya buğday unu gönderdiğini görmesi, hastalık veya ölüm ile tâbir olunur.

Rüyada kendisinin bir fırın yaptırdığını görmek, o mahallin halkı için menfaat teminine delâlet eder. Fırında hamur yoğurduğunu görmek, yaptığı bir işten dolayı kazanç elde etmek ile tâbir olunur. Bu  hamurdan ekmek pişirdiğini ve halka dağıttığını görmek, büyük hayır ve sevaba nâiliyete delâlet eder.

Yine rüyada görülen fırın, kâr ve menfaata, hayır ve berekete alâmettir.

Reklamlar