Bir  kimsenin  rüyada  Fırat  nehrinden  su  içtiğini  görmesi,  Allahü  Teâlâ tarafından ihsan  edilecek menfaat ve berekete delâlet eder. Rüyada Fırat nehrinin kuruduğunu görmek, devlet başkanının vefatına alâmettir. Veya mülkünün elinden gi deceğine ve helak olacağına delâlet eder.

Yine rüyada Fırat suyunu içtiğini görmek, çok namaz kılıp ibadet etmekle tâbir olunur. Bu rüya, o zatın kanaatkârlığına da işarettir.

Reklamlar