Kişinin rüyada fındık görmesi, garip, zengin, cömert, kazanç ve kâr sahibi ve insanların  arasını birleştiren bir zata delâlet eder. Yine fındık görmek, güçlükle elde edilen mala işarettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: Rüyada fındık görmek, mal ve servettir. Çürümüş
veya acı fındık görmek, cimri bir kimseye delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyasında fındık içi yediğini ve bunun da güzel ve tatlı
olduğunu görmek, helâl mala delâlet eder.

Fihrist’e dön

Bazı rüya tâbircileri de şu hükme varmışlardır: Fındık ve kabuklu olan her meyve üzüntüye ve bağırıp çağırmaya delâlet eder.

Rüyada fındık ağacı görmek, çalgıyı, eğlenceyi ve içmeyi seven, sert yüzlü ve şen huylu, hayırı az, şerri çok bir kişiye delâlet eder.

Reklamlar