Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gaza ve cihad yedi
şekilde tâbir olunur:

a) Hayır,
b) Menfaat,
c) Sünneti ihya,
d) Düşman üzerine zafer, e) Hasta için afiyet ve şifa, f)  Adil hükümdar,
g) Ganimet.

İbn-i  Sîrîn  hazretleri  demiştir  ki:  Rüyasında  Allah  yolunda  cihad  ettiğini  gören kimsenin gerek  kendi hali ve gerek ehl ü ıyalinin hali istikamet peyda eder, rızkı genişler ve serveti artar.  Rüyada  gaza ve cihaddan yüz çevirdiğini görmek, çoluk çocuğuna ve eriline şefkat ve merhametin azlığına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tek başına kâfirlerle cenk ettiğini görmesi, düşmanı kahretmeye, ganimete, helal  rızka, şan ve şerefe delâlet eder. Gaza edip kâfirler üzerine zafer kazandığını görmek, düşmandan elde edilecek mal ve ganimete işarettir.

Reklamlar